Novadifen

Novadifen

Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně jabloni proti strupovitosti jabloně.

Účinná látka: difenoconazole 250 g/l.

Před použitím si přečtěte návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Balení: 1 L HDPE/EVOH láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Novadifen obsahuje systémově působící difenoconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností. Do rostliny proniká prostřednictvím listů již v průběhu 24 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže být již účinná látka smysta deštěm. Transport účinné látky v rostlině probíhá akropetálně směrem k novým přírůstkům.

Návod k použití - indikace:

 
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
jádroviny strupovitost 0,2 l/ha 21  

Maximální počet aplikací přípravku za sezónu: 4× Maximální dávka přípravku: 0,8 l/ha.
Termín aplikace: od BBCH 57.
Aplikační dávka vody: 200–1000 l vody/ha Interval mezi ošetřeními: 10–14 dní.

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu vícekrát než 4× za vegetační sezónu.

Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky. Neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odišným mechanismem účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.

Rizika fytotoxicity: Je li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství přípravku za stálého míchání vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem, nebo použijte předmíchávací zařízení, je li jím aplikační zařízení vybaveno.

Aplikace přípravku:
Přípravek lze aplikovat běžnými postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Zabraňte úletu na sousední necílové porosty. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

 
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů(m)
jabloně 18 14 7 6

Spe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.

TOP