Rubric 125 SC

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k ochraně obilnin proti všem významným houbovým chorobám.

Účinná látka: epoxiconazole 125 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II.st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do obilnin na jaře.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin na podzim.

Balení: 5 l, 10 l, 20 l kanystr šroubovací uzávěr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
Rubric 125 SC je širokospektrální systémový fungicid s velmi rychlým kurativním účinkem (velmi rychle po aplikaci zastavuje rozvoj houbových chorob) a dlouhodobým preventivním působením při včasné aplikaci před výskytem chorob. Účinná látka epoxiconazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-demethylázy a tím tvorbu buněčných membrán u všech významných houbových patogenů obilnin.

Návod k použití - indikace:

Upravit
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
ječmen jarní padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene 0,6–1,0 l/ha AT BBCH 30–65
pšenice ozimá padlí travní, rez pšeničná, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná 1,0 l/ha AT BBCH 30–69

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Aplikační poznámky:
Maximální počet ošetření: 2× v průběhu vegetačního období.
Dávka vody: 200–600 l/ha.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Termín aplikace: BBCH 30–65 u ječmene jarního, BBCH 30–69 u pšenice ozimé.
Během aplikace by se mělo zabránit překrývání postřikových pásů.
Přípravek používejte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
V případě TM přípravku Rubric 125 SC s běžnými smáčedly nebo hnojivy jako tank mix je
nutné nejdříve vyzkoušet aplikaci na menší ploše z důvodu otestování případné fytotoxicity.

Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné je vhodné aplikovat kombinaci:

0,75–1 l/ha RUBRIC 125 SC + 0,5–0,75 l/ha TAZER

Z důvodu omezení vzniku rezistence je nutné se řídit následujícími pokyny:
1. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
2. Dodržujte aplikační dávku přípravku a aplikační dávku kapaliny.
3. Respektujte aplikační poznámky uvedené v bodě „Poznámky“

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Upravit
Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75% Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
obilniny 4 4 4 4

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP