Tazer

Systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně obilnin, řepky, kukuřice, rajčat a chřestu proti houbovým chorobám.

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 1 l HDPE láhev; 5 l, 10 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C.

Působení přípravku:
Účinní látka azoxystrobin je systémový fungicid patřící do skupiny strobilurinů. Působí jako inhibitor mitochondriální respirace v houbách. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Je aktivní při velmi nízkých dávkách proti široké škále houbových patogenů. Účinek je především protektivní, a proto musí být přípravek aplikován ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.

Návod k použití:

Plodina,

oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
pšenicebraničnatka
pšeničná,
braničnatka plevová,
rez pšeničná
0,8 l/ha351) od: 31 BBCH,
do: 69 BBCH
ječmenrez ječná, hnědá
skvrnitost ječmene
0,8 l/ha351) od: 31 BBCH,
do: 59 BBCH
kukuřiceskvrnitost kukuřice
(Kabatiella zeae)
1 l/haAT1) od: 39 BBCH,
do: 87 BBCH
6) semenné porosty
řepka olejkahlízenka obecná,
čerň řepková
1 l/ha211) od: 61 BBCH,
do: 69 BBCH
chřestrez chřestová1 l/ha-1) od: 60 BBCH,
do: 91 BBCH
rajčeplíseň bramborová1 l/ha31) od: 40 BBCH,
do: 88 BBCH
5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikaci v plodiněInterval mezi
aplikacemi
chřest600–800 l/hapostřik3 x
ječmen100–300 l/hapostřik1 x
kukuřice100–400 l/hapostřik2 x21–42 dnů
pšenice100–300 l/hapostřik1 x
rajče400–1 200 l/hapostřik3 x8–12 dnů
řepka olejka100–500 l/hapostřik1 x

Plodina, oblast použitíZákaz, omezení
kukuřicezákaz zkrmování

V kukuřici proti skvrnitosti kukuřice (Kabatiella zeae) dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti fuzariózám klasů pšenice ozimé.

Doporučení pro aplikaci:
Při aplikaci v pšenici ozimé v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné je vhodné aplikovat kombinaci:
0,75 l/ha Tazer + 1,5 l/ha Timpani.

Tazer je možné kombinovat s dalšími fungicidy, insekticidy, regulátory růstu a listovými hnojivy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50% Tryska 75%Tryska 90%
ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních orgamismů (m)
pšenice, ječmen, řepka
olejka, chřest, kukuřice
4444

Řepka olejka, chřest, kukuřice:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 10 m vegetačního pásu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP