Tebusip

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa, tritikale, ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám.

Účinná látka: tebukonazol 250 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení: HDPE láhev se šroubovým uzávěrem - obsah 1 l, HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem - obsah 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Přípravek TEBUSIP obsahuje systémově působící účinnou látku tebukonazol. Mechanismem působení je narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Přípravek má preventivní a kurativní účinnost proti širokému spektru houbových chorob a dlouhé reziduální působení v obilninách a řepce olejce. V řepce olejce současně vykazuje růstově regulační efekt, který v případě podzimního použití přípravku omezuje vybíhání a přerůstání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti porostu proti vyzimování. Jarní aplikace přípravku zvyšuje odolnost porostu proti poléhání.

Návod k použití:

Plodina, oblast použitíŠkodlivý organismus, jiný účel použitíDávkování, mísitelnostOL (dny)Poznámka
ječmen, ovespadlí travní, rzi, hnědá skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy klasů1,0 l/ha35BBCH 32–69
pšenice, žito, tritikalepadlí travní, rzi, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů1,0 l/ha35BBCH 32–69
řepka olejkafómová hniloba0,5l/haATBBCH 14–19
od BBCH 30
řepka olejkahlízenka obecná, čerň řepková, cylindrosporióza řepky1,0 l/haATBBCH 60–65

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Aplikační poznámky:
1. Obilniny:
Pro dosažení optimálního fungicidního účinku s ohledem na dosažení požadovaných výnosových ukazatelů aplikujte přípravek Tebusip vždy na počátku infekce příslušné houbové choroby, kdykoliv od období sloupkování (2. kolénko) do konce kvetení, BBCH 32–69. Proti fuzariózám v klasech aplikujte přípravek ve fázi kvetení (BBCH 61–69), zejména jsou-li splněny podmínky pro vznik infekce, tj. ovlhčení klasů v důsledku srážek a teploty vyšší než 18 °C. Neprovádějte aplikaci při teplotách nad 25 °C a při intenzivním slunečním svitu. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, min. interval mezi ošetřeními je 15 dní. Dávka vody: 200–400 l/ha.

2. Řepka olejná:
Přípravek Tebusip aplikujte proti fómové hnilobě brukvovitých na podzim v maximální dávce 0,5 l/ha (optimálně ve stadiu 4–8 listu, BBCH 14–18, tj. obvykle do poloviny října) nebo na jaře (v případě, že nebyla provedena podzimní aplikace) v dávce 1,0 l/ha po nástupu vegetace od období prodlužovacího růstu (BBCH 30). Aplikaci proti hlízence obecné, černi řepkové a cylindrosporióze řepky provádějte v dávce 1,0 l/ha od období, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy (BBCH 55), optimálně pak v průběhu plného květu (BBCH 65). Aplikaci lze opakovat. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, maximální celková dávka přípravku na plodinu v průběhu vegetačního období je 1,5 l/ha. Dávka vody: 200–600 l/ha. Optimální dávka za standardních podmínek je 200–400 l/ha, vyšší dávku 600 l/ha aplikujte pouze v případech přerostlých a hustých porostů a u vysoce náchylných odrůd.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP