Grisu

Tebusip

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa, tritikale, ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám.

Účinná látka: tebukonazol 250 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Balení: HDPE láhev se šroubovým uzávěrem - obsah 1 l, HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem - obsah 5 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Přípravek TEBUSIP obsahuje systémově působící účinnou látku tebukonazol. Mechanismem působení je narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Přípravek má preventivní a kurativní účinnost proti širokému spektru houbových chorob a dlouhé reziduální působení v obilninách a řepce olejce. V řepce olejce současně vykazuje růstově regulační efekt, který v případě podzimního použití přípravku omezuje vybíhání a přerůstání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti porostu proti vyzimování. Jarní aplikace přípravku zvyšuje odolnost porostu proti poléhání.

Návod k použití:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) Poznámka
ječmen, oves padlí travní, rzi, hnědá skvrnitost, rynchosporiová skvrnitost ječmene, fuzariózy klasů 1,0 l/ha 35 BBCH 32–69
pšenice, žito, tritikale padlí travní, rzi, braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, fuzariózy klasů 1,0 l/ha 35 BBCH 32–69
řepka olejka fómová hniloba 0,5l/ha AT BBCH 14–19
od BBCH 30
řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková, cylindrosporióza řepky 1,0 l/ha AT BBCH 60–65

Aplikační poznámky:
1. Obilniny:
Pro dosažení optimálního fungicidního účinku s ohledem na dosažení požadovaných výnosových ukazatelů aplikujte přípravek Tebusip vždy na počátku infekce příslušné houbové choroby, kdykoliv od období sloupkování (2. kolénko) do konce kvetení, BBCH 32–69. Proti fuzariózám v klasech aplikujte přípravek ve fázi kvetení (BBCH 61–69), zejména jsou-li splněny podmínky pro vznik infekce, tj. ovlhčení klasů v důsledku srážek a teploty vyšší než 18 °C. Neprovádějte aplikaci při teplotách nad 25 °C a při intenzivním slunečním svitu. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, min. interval mezi ošetřeními je 15 dní. Dávka vody: 200–400 l/ha.

Ošetření klasů proti klasovým fuzáriím a rzem je vhodné aplikovat:

0,75–1,0 l/ha TEBUSIP

Aplikaci provádějte na počátku květu obilnin. Možné kombinovat s insekticidy (Rapid) proti mšicím a třásněnkám a listovými hnojivy.

2. Řepka olejná:
Přípravek Tebusip aplikujte proti fómové hnilobě brukvovitých na podzim v maximální dávce 0,5 l/ha (optimálně ve stadiu 4–8 listu, BBCH 14–18, tj. obvykle do poloviny října) nebo na jaře (v případě, že nebyla provedena podzimní aplikace) v dávce 1,0 l/ha po nástupu vegetace od období prodlužovacího růstu (BBCH 30). Aplikaci proti hlízence obecné, černi řepkové a cylindrosporióze řepky provádějte v dávce 1,0 l/ha od období, kdy se na hlavním květenství oddělily jednotlivé květy (BBCH 55), optimálně pak v průběhu plného květu (BBCH 65). Aplikaci lze opakovat. Maximální počet ošetření: 1× v průběhu vegetačního období, maximální celková dávka přípravku na plodinu v průběhu vegetačního období je 1,5 l/ha. Dávka vody: 200–600 l/ha. Optimální dávka za standardních podmínek je 200–400 l/ha, vyšší dávku 600 l/ha aplikujte pouze v případech přerostlých a hustých porostů a u vysoce náchylných odrůd.

Podzimní aplikace

0,5 l/ha TEBUSIP + 0,5 l/ha CONATRA 60 EC

Společná aplikace na vyrovnané rostliny řepky v růstové fázi 4 až 6 pravých listů zajistí dostatečnou regulaci růstu a zároveň poskytne vysokou fungicidní ochranu proti chorobám – Fómové černání stonku (Phoma lingam).

Dělená aplikace
Aplikaci provádíme na velmi časně seté porosty, u kterých hrozí riziko přerůstání nebo u nevyrovnaných porostů. Dělená aplikace umožňuje optimálně regulovat růst a vývoj řepky pro dosažení ideálních rostlin.

0,5 l/ha TEBUSIP

Aplikace na rostliny v růstové fázi 4 až 5 pravých listech.
U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.

0,7 l/ha CONATRA 60 EC

Následná aplikace na rostliny v růstové fázi 6–7 pravých listech, což je 7–10 dní po první aplikaci Tebusipu v závislosti na počasí. U nevyrovnaných porostů se termín aplikace řídí růstovou fází největších rostlin v porostu.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem. V případě přípravy tank-mixů je zakázáno míchat koncentráty přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně. Před mícháním je nutné ověřit jejich kompatibilitu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků a evidovaných prostředků na ochranu rostlin vydaným SRS.

TOP