Glyfos

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, vinohradech, v ovocných sadech, loukách a pastvinách, na nezemědělské půdě, nádržích, vodních tocích a zavlažovacích kanálech, v obilninách a řepce olejné včetně předsklizňových aplikací.

Účinná látka: glyphosate 360 g/l, glyphosate ve formě IPA soli 486 g/l.

Balení: 1 l HDPE láhev, 5, 10, 20 l kanystr, 1000 l.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech.

Působení přípravku:
Glyfos je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny jej přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny ostatní vzešlé semenné plevele. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení, vytrvalých hluboko zakořeněných plevelů, je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy jsou rostliny v plném růstu. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zahnědnutí zasažených rostlin během 10–14 dnů. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně objevily příznaky účinku, to je zhruba po 2–3 týdnech po ošetření.

Návod k použití:

TABULKA 1

TABULKA 2

TABULKA 3

Maximální počet aplikací za rok: 2×, u obilnin a řepky olejky max. 1×.
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v době aplikace.

Poznámky:

 1. Postřik se provádí po sklizni, kdy má pýr vyvinuty nejméně 3–4 listy.
 2. Proti svlačci rolnímu se provádí ošetření po nasazení poupat, ne však dříve než koncem července. U ostatních plevelů se řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny
  mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely.
 3. Při silnějším výskytu pampelišky lékařské, pcháče a jiných odolných vytrvalých plevelů se doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha, případně aplikace po několika týdnech zopakovat. Max. 200 l vody/ha.
 4. Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat. Max. 300 l vody/ha.
 5. Bolševník velkolepý, rdesno sachalinské a jiné expandující druhy plevelů: plošně 5–9 l/ha ve 300–400 l vody; jednotlivé rostliny 4% roztok. Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné
  zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se
  zabránilo vzniku klíčivých semen.
 6. V obilninách a řepce ozimé lze přípravek používat proti všem vzešlým plevelům v rámci předsklizňové aplikace pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech, 10–14 dní před sklizní
  obilnin, 14–21 dní před sklizní řepky. Neošetřovat množitelské porosty. Vlhkost zrna při aplikaci by měla být do 30 %. Množství postřikové kapaliny 150–200 l/ha.

Pěstování následných plodin:
Pěstování následných plodin je bez omezení. Přesto se však doporučuje při aplikaci na mohutný rostlinný porost (např. při obnově trvalých travních porostů nebo při aplikaci před setím nebo sázením) nejdříve odstranit odumřelou rostlinnou hmotu před následným setím nebo sázením.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v pomocné nádobě, které se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

TOP