Relva Granule

Reziduální herbicidní přípravek ve formě granulí (GR) k přímému použití pro preemergentní hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v lesnictví (lesní dřeviny, lesní školky), v městské vegetaci a v produkci okrasných dřevin.

Účinná látka: propyzamid 40 g/kg (4 %).

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Balení: 500 g, 1 kg a 5 kg HDPE láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C – +30 °C.

Působení přípravku:
RELVA Granule je reziduální herbicid. Obsahuje účinnou látku propyzamid ze skupiny benzamidů. Působí systémově. Jednoděložné a dvouděložné plevele ji absorbují přes kořenovou soustavu a je translokována dál do rostliny.

Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: lipnice roční, pýr plazivý, medyněk vlnatý, medyněk měkký, poháňka hřebenitá, ovsík vyvýšený, psárka luční, lipnice obecná, tomka vonná, metlice trsnatá, třtina křovištní, opletka obecná, šťovík tupolistý, ptačinec prostřední, šťovík kadeřavý, přeslička rolní, rdesno červivec, kopřiva žahavka, psineček obecný, trojštět žlutavý, srha laločnatá, kostřavy, smilka, bezkolenec modrý, jílky sveřep měkký, bojínek luční, metlička křivolaká, lilek potměchuť, lilek černý, svízel přítula, pryskyřník plazivý, merlík bílý, rozrazily, šťovík menší.
Plevele méně citlivé: zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, šáchorovité.

Návod k použití:

 
Plodina,

 

oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

 

(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně
lesní dřeviny,
lesní školky
plevele jednoděložné,
plevele dvouděložné
37,5 kg/ha AT 1) postemergentně
2) preemergentně
 
okrasné dřeviny,
okrasné dřeviny
- školky
plevele jednoděložné,
plevele dvouděložné
37,5 kg/ha AT 1) postemergentně
2) preemergentně
 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

 
Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
lesní dřeviny, lesní školky,
okrasné dřeviny
rozhoz 1× za sezónu,
od 1. 10. do 31. 1.

Lesní dřeviny, lesní školky - ošetřované kultury musejí být min. 4 týdny zakořeněné.

Okrasné dřeviny, okrasné dřeviny - školky: na konečném stanovišti min. 1 rok, v případě sázení na jaře mohou být ošetřeny na podzim.

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním, nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Neaplikujte na zasněženou nebo umrzlou půdu, nebo když se předpokládá tání - možnost fytotoxicity.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení.

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek se aplikuje rozhozem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP