Ureafin NBPT®

Pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy

Chemické a fyzikální vlastnosti:

 
Vlastnost
Hodnota
NBPT (N butylthiofosfortriamid) v % 25
Hustota v g/cm3 min. 1,02

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 20, chrom 50.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až +30 °C

Balení: HDPE kanystr 10 a 20 l, IBC kontejner 1 000 l

Rozsah a způsob použití:
Nitrifin NBPT (inhibitor ureázy) je určen především pro použití s koncentrovanými kapalnými hnojivy typu DAM a SAM, SADAM apod., resp. k vodním roztokům močoviny, ke kterým se přidá těsně před aplikací přidá. Směs s hnojivy typu DAM, SAM atd. může být bez ovlivnění účinnosti přípravku použita do 7 dnů po přidání přípravku. V případě obsahu fosforu v koncentrovaném kapalném hnojivu spotřebujte směs do 1 dne po namíchání.

Mimo aplikací s kapalnými hnojivy může být též použit k rovnoměrnému nanesením na povrch granulí pevných hnojiv s obsahem amidického dusíku.
Doporučené množství přípravku se rovnoměrně nanese na povrch granulí pevných hnojiv, obsahujících amidický dusík a to nejdéle 120 dnů před aplikací granulovaných hnojiv.

Dále lze přípravek použít pro aplikaci na granulovanou močovinu. Aplikační tabulka pro dělenou aplikaci s granulovanou močovinou. Přípravek Nitrifin NBPT se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.

 
Aplikační tabulka pro dělenou aplikaci s granulovanou močovinou. Přípravek Nitrifin NBPT se aplikuje jeden den před nebo jeden den po aplikaci granulované močoviny. Nejvyšší účinnosti je dosaženo aplikací bezprostředně před nebo po aplikaci močoviny.
Aplikované množství močovinového N (kg/ha) Dávka - Nitrifin NBPT (l/ha)
< 50 0,8 l/ha
50–99 1,1 l/ha
100–149 1,3 l/ha
150–200 1,6 l/ha
> 200 1,8 l/ha

Příprava postřikové kapaliny:
1. Odměřené množství přípravku Nitrifin NBPT nalijte do 200 l vody/ha a důkladně promíchejte.
2. Použijte správné postřikovací trysky, abyste zajistili maximální pokrytí půdy.
3. Tank mix použijte do jednoho dne po smíchání.

Nitrifin NBPT nesmí být použit s hnojivy, která obsahují méně než ½ z celkového dusíku v amidické formě.
Použijte min. 0,09 % vztaženo na obsah NH2 v hnojivu, které má být ošetřeno (norma EU).

Doporučené dávkování:

 
Ošetřované hnojivo
Dávkování
DAM 390 (150 l/ha) 0,9–1,5 l/m3
SAM (150 l/ha) 0,8–1 l/m3
Močovina 1,6–3 l/t
Roztoky močoviny 1,6–3 l/t

Dávka přípravku je závislá především na teplotě a vlhkostních poměrech v půdě, ale také na půdním typu, způsobu aplikace hnojiva, úrovni biologické aktivity půdy a podobně. Všeobecně se doporučuje vyšší dávkování přípravku při vyšší teplotě půdy, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy, při ponechání vyššího podílu posklizňových zbytků v půdě.

Vzhledem k vyššímu využití dusíku je v případě použití přípravku možné snížit dávku aplikovaného dusíku.

Nitrifin NBPT je možno kombinovat s pesticidy.

Po aplikaci na povrch půdy co nejdříve zapravit podmítkou.

Důležité upozornění:

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití! Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

TOP