Kaiso Sorbie

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelných granulí určený na ochranu obilnin a řepky olejky proti savému a žravému hmyzu.

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Balení: 1 l HDPE láhev se šroubovým uzávěrem

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +40 °C.

Působení přípravku:
Účinná látka přípravku lambda-cyhalothrin patří do skupiny pyretroidů. Přípravek působí proti savému a žravému hmyzu jako dotykový a požerový jed, není systemickým přípravkem.

Návod k použití - indikace:

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní
AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
1) Plodina,
oblast použití
2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL (dny) Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
brambor mšice, mšice jako přenašeči viróz 0,15 kg/ha 14 2) podle signalizace 6) sadbové, konzumní
cibule savý hmyz 0,15 kg/ha 28 2) podle signalizace  
cukrovka, řepa krmná savý hmyz, žravý hmyz 0,15 kg/ha 28 2) podle signalizace  
hořčice savý hmyz, žravý hmyz 0,15 kg/ha 56 2) podle signalizace  
kukuřice bzunka ječná 0,15 kg/ha AT 1) od 11 BBCH do 13 BBCH
2) podle signalizace
 
ječmen, pšenice, žito, oves, tritikale kohoutci, obaleč obilní, kohoutci, obaleč obilní, jako přenašeči viróz 0,15 kg/ha 35 2) podle signalizace  
obilniny mšice 0,1–0,15 kg/ha AT 1) od 55 BBCH do 71 BBCH
2) podle signalizace
 
peluška savý hmyz, žravý hmyz 0,15 kg/ha 7 2) podle signalizace 6) semenné porosty
peluška, hrách setý savý hmyz, žravý hmyz 0,15 kg/ha 7 2) podle signalizace  
řepka olejka mšice 0,15 kg/ha 56 2) podle signalizace  
dřepčík olejkový 0,15 kg/ha 56 1) na podzim, na jaře
2) podle signalizace
 
krytonosec šešulový,
bejlomorka kapustová
0,15 kg/ha AT 1) od 60 BBCH do 65 BBCH
2) podle signalizace
 
krytonosec čtyřzubý,
krytonosec řepkový
0,15 kg/ha AT 1) od 30 BBCH do 35 BBCH
2) podle signalizace
 
blýskáček řepkový 0,1 kg/ha AT 1) od 50 BBCH do 55 BBCH
2) podle signalizace
 
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
brambor, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, kukuřice, obilniny, peluška, řepa krmná, řepka 200–400 l/ha postřik max. 1x

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic.

Doporučení pro aplikaci v řepce:
Výhodná kombinace insekticidů proti všem škůdcům řepky

0,15–0,25 l/ha ACEPTIR 200 SE + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC
0,15–0,25 l/ha ARTILER + 0,1–0,15 kg/ha KAISO SORBIE + 0,1 l/ha MAGIC

Doplňková informace držitele rozhodutí o povolení - upřesnění podmínek aplikace:
Přípravek KAISO SORBIE se aplikuje pozemně plošným postřikem.
Přípravek KAISO SORBIE se nedoporučuje aplikovat při teplotách nad 25 °C.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalotrin, deltametrin, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, cypermetrin, esfenvalerate, etofenprox, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

 
Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka, obilniny, brambor, cukrovka, řepka, obilniny, brambor, cukrovka, hořčice, kukuřice 12 6 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
řepka, obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách, cibule, hořčice, kukuřice 5 5 0 0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP