Kaiso Sorbie

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelných granulí určený na ochranu obilnin a řepky olejky protisavému a žravému hmyzu.

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/kg.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Balení: 1 l HDPE láhev se šroubovým uzávěrem.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +40 °C.

Působení přípravku:
Účinná látka přípravku lambda-cyhalothrin patří do skupiny pyretroidů. Přípravek působí proti savému a žravému hmyzu jako dotykový a požerový jed, není systemickým přípravkem.

Návod k použití - indikace:

Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL
Dny
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
Poznámka
4) k dávkování
5) k umístění
6) určení sklizně
obilninymšice0,1–0,15
kg/ha
AT1) od: 55 BBCH,
do: 71 BBCH
2) podle signalizace
-
kohoutci rodu Oulema,
kněžice obilná, obaleč
obilní
0,15 kg/haOL
35
2) při dosažení
kritického počtu
či podle signalizace
-
mšice jako přenašeči
viróz
0,15 kg/haAT2) při dosažení
kritického počtu
či podle signalizace
-
řepka olejkablýskáček řepkový0,1 kg/haAT1) od: 50 BBCH,
do: 55 BBCH
2) podle signalizace
-
krytonosec čtyřzubý,
krytonosec řepkový
0,15 kg/haAT1) od: 30 BBCH,
do: 35 BBCH
2) podle signalizace
-
řepka olejkakrytonosec šešulový,
bejlomorka kapustová
0,15 kg/haAT1) od: 60 BBCH,
do: 65 BBCH
2) podle signalizace
-
dřepčík olejkový0,15 kg/haOL
56
2) jaro nebo podzim
- při dosažení kritického počtu či podle signalizace
-
mšice0,15 kg/haOL
56
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
brambor,
brambory
sadbové
mšice, mšice jako
přenašeči viróz
0,15 kg/habrambor
OL
14
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
cukrovka,
krmná řepa
saví a žraví škůdci0,15 kg/hacukrovka, řepa krmná
OL
28
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
bob polnísaví a žraví škůdci0,15 kg/haAT2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
peluška,
peluška - semenné porosty
saví a žraví škůdci0,15 kg/hapeluška
OL
7
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
hrách setý,
hrách setý - semenné
porosty
saví a žraví škůdci0,15 kg/hahrách
OL
7
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
horčicesaví a žraví škůdci0,15 kg/hahořčice
OL
56
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace-
cibulesaví škůdci0,15 kg/hacibule
OL
28
2) při dosažení kritického počtu čipodle signalizace-
kukuřicebzunka ječná0,15 kg/haAT1) BBCH 11–13
2) při dosažení kritického počtu či podle signalizace
-

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použitíDávka vodyZpůsob aplikaceMax. počet aplikací
v plodině
Interval mezi aplikacemi
obilniny,
řepka olejka
200–400 l
vody/ha
postřikmax. 1x-

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic.

Doplňková informace držitele rozhodutí o povolení - upřesnění podmínek aplikace:
Přípravek KAISO SORBIE se aplikuje pozemně plošným postřikem.
Přípravek KAISO SORBIE se nedoporučuje aplikovat při teplotách nad 25 °C.

Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (lambda-cyhalotrin, deltametrin, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, cypermetrin, esfenvalerate, etofenprox, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným
mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina Bez redukceTryska 50 %Tryska 75 %Tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Obiloviny, řepka12644
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Obiloviny, řepka5500

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti ), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP