Warrant 700 WG

Postřikový insekticidní přípravek ve formě ve vodě rozpustných granulí (WG) k ochraně chmele proti mšici chmelové a révy vinné proti mšičce révokazu.

Účinná látka: imidacloprid 700 g/kg.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
Včel: zvlášť nebezpečný pro včely.
Vodních organismů: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Zvěře: –

Balení: 500 ml láhev HDPE pro 250 g přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby.

Působení přípravku:
Warrant je systémový přípravek usmrcující velmi rychle zejména savé a některé žravé škůdce jako dotykový, požerový a dýchací jed. Je systémově rozváděn do nových přírůstků listů a vegetačního vrcholu rostliny, kde působí dlouhou dobu a tím ochrání i přímo neošetřené části rostlin. V takovém případě nastupuje maximální účinnost především proti mšicím třetí den po jeho aplikaci.

Návod k použití:

Plodina,

oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL

(dny)
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
chmel otáčivý
réva vinná školky,
podnožové vinice
mšice chmelová0,008%, max. 160 g/ha42
chmel otáčivý
réva vinná školky,
podnožové vinice
mšička révokaz150 g/ha (0,015%)-
jabloňmšice150 g/ha (0,015%)14
okrasné rostliny ve skleníkumšice, molice skleníková350 g/ha (0,035%)-
okrasné rostlinysaví škůdci150 g/ha (0,015%)-

Aplikační poznámky:
OL – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. Pro určitý účel použití nebylo nutné ochrannou lhůtu stanovit.

Přípravek se aplikuje rosením běžnými pozemními, pojízdními rosiči.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidacloprid, thiacloprid, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Chmel: podle signalizace, obvykle od 20. 6. do 10. 7. (konec vegetativní růstové fáze); maximálně 1× v průběhu vegetace.

Réva vinná: při zjištění prvních příznaků napadení (hálek) na listech révy; maximálně 2×
v průběhu vegetace.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku nasypte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem.

Čištění aplikačního zařízení:
Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače/rosiče), případně s přípravkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění.

TOP