Grisu

Peloton

Kapalné listové PK hnojivo s dodatečným obsahem hořčíku a zinku pro foliární aplikaci v kukuřici, řepce ozimé a mnoha dalších zemědělských plodinách.

Složení:
Draslík jako vodorozpustný K2O (60 g/l).
Fosfor jako vodorozpustný P2O5 (430 g/l).
Hořčík jako vodorozpustný MgO (70 g/l).
Zinek (30 g/l).

Balení: kanystr 10 l HDPE, kartón 2×10 l, kanystr 5 l HDPE, kartón 4×5 l.

Doba použití: 24 měsíců od data výroby.

Návod k použití:

 

Plodina

Dávkování

Poznámka
kukuřice 2,5–5,0 l/ha od minimálně 4.–6. listu kukuřice, vyšší dávku použijte při více olistěném porostu pro dosažení maximálně efektivní absorpce hnojiva porostem
obilniny 2,5–5,0 l/ha průběhu plného odnožování až počátku sloupkování, při nutnosti opakujte v 10–14 denních intervalech. Vhodná je rovněž aplikace od počátku metání do konce květu (BBCH 51–69).
řepka olejka 2,5–5,0 l/ha podzim - v období od 6–8 vyvinutých listů jaro - na počátku prodlužovacího růstu řepky až do počátku kvetení
bob, hrách 2,5–5,0 l/ha při výšce plodiny 10–15 cm a při nutnosti opakujte po 10–14 dnech ve stejné dávce
cukrovka, krmná řepa 2,5–5,0 l/ha optimálně ve fázi 4–6 listů, tj. v období vyvinutého 2.–3. páru listů a aplikaci při nutnosti opakujte během 10–14 dní

Doporučení pro aplikaci:
Peloton je možné aplikovat společně s herbicidy, fungicidy, insekticidy a regulátory růstu.
Používejte min. 200 l postřikové kapaliny na 1 ha.
Důkladně protřepejte kanystr před použitím.
Při aplikaci nejdříve naplnit postřikovač na 50 % objemu, během míchání přidat hnojivo Peloton a doplnit postřikovač vodou na požadovaný objem.
Neaplikujte Peloton za přímého slunečního záření a při teplotě vyšší než 25 °C.
Doporučený termín aplikace jsou pozdní odpolední, večerní, event. časné ranní hodiny.

UPOZORNĚNÍ !!!

Peloton je mísitelný s většinou účinných látek přípravků na ochranu rostlin, výjimkou je účinná látka pyridate.

LISTOVÁ HNOJIVA

TOP