Mesh

Pasivní pomocný prostředek na ochranu rostlin ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) určený k omezení ztrát při sklizni hrachu, řepky olejky, máku setého, bobu, lupiny bílé, svazenky vratičolisté a trav a k ochraně zrna obilnin a udržení jeho kvalitativních ukazatelů.

Účinná látka: karboxylovaný styren butadien kopolymer 455,5 g/l

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: COEX láhev, obsah plnění 1 l, HDPE kanystr, obsah plnění 5 l

Doba použití: 3 roky od data výroby

Působení pomocného prostředku:
Řepka, luskoviny, trávy: Mesh je určen k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát. Po aplikaci vytváří na rostlinách tenkou vrstvu latexu, který na vzduchu rychle zasychá a vytváří trvale elastickou polopropustnou membránu. Ta umožňuje vysychání šešulí či lusků a zamezuje pronikání vody do pletiv. Mesh omezuje praskání šešulí a lusků a vypadávání semen, čímž snižuje předsklizňové a posklizňové ztráty.

Obilniny: Při použití v obilninách Mesh vytváří na klasech trvale elastickou polopropustnou membránu, která během nepříznivých podmínek zabraňuje pronikání vody do klasů a zrna v období zrání porostu před sklizní. Tím snižuje pravděpodobnost napadení klasů houbovými chorobami, udržuje porost v optimálním stavu před sklizní a zejména přímo pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele zrna pro zpracovatelský průmysl včetně pádového čísla či následného klíčivého potenciálu sklizeného zrna.

Návod k použití - indikace:

 
Plodina Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
hrách, řepka olejka, mák setý, bob, lupina bílá, svazenka vratičolistá omezení ztrát při sklizni 0,8–1,0 l/ha AT BBCH 80–88
trávy omezení ztrát při sklizni 0,8–1,0 l/ha AT 1) semenné porosty
obilniny ochrana zrna, udržení jeho kvalitativních ukazatelů 1,0 l/ha AT od BBCH 87

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek lze použít max. 1× v plodině.

Dávka vody:
pozemní aplikace: 200–500 l/ha, obilniny 100–200 l/ha.

Termín aplikace:

Mesh aplikujte v BBCH 80–88, asi 3–4 týdny před sklizní. Šešule by v době aplikace měly být světle zelené, pružné a lze je ohnout do tvaru písmene U nebo V, aniž by došlo k jejich prasknutí. U hrachu je nejvhodnější termín v době, kdy semena začínají hořknout. U obilnin pro ochranu zrna a udržení jeho kvalitativních ukazatelů je optimálním termínem aplikace BBCH 87 (žlutá zralost) nebo při vlhkosti zrna 30 % a méně. U hustých porostů použijte vyšší aplikační dávku.

Způsob aplikace: Pomocný prostředek se aplikuje pozemně.

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství pomocného prostředku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem.

V případě společné aplikace s desikantem nebo přípravkem na bázi glyfosátu, jako první vlijte do postřikovače desikant (glyfosát) a až po důkladném promíchání přidejte pomocný prostředek Mesh. Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

POMOCNÉ PROSTŘEDKY

TOP