Fixor

FIXOR je regulátor růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený k redukci nadměrné násady plodů u jabloní.

Účinná látka: kyselina 1-naftyloctová - 100 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2
písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění. Před použitím dobře protřepejte. Chraňte před mrazem.

Balení: 0,5 l, 1 l HDPE/COEX láhev.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby.

Působení přípravku:
FIXOR je rostlinný růstový regulátor na snížení násady plodů u jabloně. Přípravek nemá vliv na dozrávání ovoce. Účinná látka kyselina alfa-naftyloctová ze skupiny auxinů ovlivňuje metabolismus rostlin a buněčné dělení. Podle termínu aplikace může tato látka způsobit opad
nadbytečných plodů.

Návod k použití - indikace:
TABULKA 1

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

TABULKA 2

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Upřesnění podmínek aplikace
Aplikujte tak, aby došlo k co nejdokonalejšímu ovlhčení stopek a plodů. Přípravek aplikujte jen na suché stromy a pouze když se neočekává déšť.
Pokud možno aplikujte přípravek v odpoledních hodinách za teplého počasí.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Příprava postřikové kapaliny
Odměřené množství přípravku FIXOR přidejte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, důkladně promíchejte a doplňte na stanovený objem. Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci zajistěte účinné míchání. Vyvarujte se zbytků postřiku; připravujte vždy pouze takové množství postřiku, které beze zbytku spotřebujete.

Aplikace přípravku
Přípravek lze aplikovat jen profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin určených k postřiku a rosení prostorových kultur (tj. rosiči).

UPOZORNĚNÍ !!!

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.

TOP