Fixor

Fixor

FIXOR je regulátor růstu a vývoje ve formě rozpustného koncentrátu (SL) určený k redukci nadměrné násady plodů u jabloní.

Účinná látka: kyselina 1-naftyloctová - 100 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění.
Před použitím dobře protřepejte. Chraňte před mrazem.

Balení: 0,5 l, 1 l HDPE/COEX láhev

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Působení přípravku:
FIXOR je rostlinný růstový regulátor na snížení násady plodů u jabloně. Přípravek nemá vliv na dozrávání ovoce. Účinná látka kyselina alfa-naftyloctová ze skupiny auxinů ovlivňuje metabolismus rostlin a buněčné dělení. Podle termínu aplikace může tato látka způsobit opad
nadbytečných plodů.

Návod k použití - indikace:

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
OL je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Škodlivý organismus, jiný účel použití

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
jabloň redukce nadměrné násady plodů 150 ml/ha AT 1) ve f. 71 BBCH velikost plodů do 10 mm
jabloň, hrušeň zabránění opadu plodů 150 ml/ha 7 1) od: 79 BBCH, do: 87 BBCH
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
Interval mezi aplikacemi
jabloň 1000 l/ha postřik, rosení 1× za rok v BBCH 71,
2× za rok v BBCH 79–87
7 dnů
hrušeň 1000 l/ha postřik, rosení 2× za rok 7 dnů

K zabránění opadu plodů - první aplikace 14 dnů před sklizní, druhá aplikace nejpozději 7 dnů před sklizní.
Používejte hodně vody. Nepoužívejte mlžení.
Nepoužívejte v příliš velké koncentraci (max. 0,015 %), protože plody pak praskají a stanou se moučnými.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Upřesnění podmínek aplikace
Aplikujte tak, aby došlo k co nejdokonalejšímu ovlhčení stopek a plodů. Přípravek aplikujte jen na suché stromy a pouze když se neočekává déšť.
Pokud možno aplikujte přípravek v odpoledních hodinách za teplého počasí.

Upozornění
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. Vstup na ošetřený pozemek je možnýdruhý den po aplikaci. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Příprava postřikové kapaliny
Odměřené množství přípravku FIXOR přidejte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, důkladně promíchejte a doplňte na stanovený objem. Během přípravy aplikační kapaliny a při aplikaci zajistěte účinné míchání. Vyvarujte se zbytků postřiku; připravujte vždy pouze takové množství postřiku, které beze zbytku spotřebujete.

Aplikace přípravku
Přípravek lze aplikovat jen profesionálními zařízeními pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin určených k postřiku a rosení prostorových kultur (tj. rosiči).

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP