Flordimex T Extra

Flordimex T Extra

Rozpustný přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) ke zvýšení odolnosti obilnin proti polehání.

Účinná látka: ethephon 480 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Balení: 5 l, 10 l HDPE kanystr.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby

Působení přípravku:
Po aplikaci na list proniká ethephon do rostliny, kde se rozkládá na etylén, fosfát a chloridy.
Fyziologicky účinný je etylén. Přípravek zvyšuje odolnost proti polehání zkrácením délky stébla a zesílením buněčných stěn. Při zvýšené dávce dusíku a správné agrotechnice se zvyšuje výnos.

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

1) Plodina/
oblast použití

2) Škodlivý
organismus/jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka
1) k plodině
2) ŠO
3) OL

Poznámka
pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 l/ha AT 1) od: 32 BBCH, do: 39 BBCH max. 1× za vegetační sezónu
pšenice jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 l/ha AT 1) od: 32 BBCH, do: 39 BBCH max. 1× za vegetační sezónu
ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 l/ha AT 1) od: 37 BBCH, do: 45 BBCH max. 1× za vegetační sezónu
ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,75 l/ha AT 1) od: 37 BBCH, do: 45 BBCH max. 1× za vegetační sezónu
tritikale zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 l/ha AT 1) od: 37 BBCH, do: 45 BBCH max. 1× za vegetační sezónu
žito zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,0 l/ha AT 1) od: 32 BBCH, do: 39 BBCH max. 1× za vegetační sezónu

Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezónu

Růstové faze plodin v době aplikace:
Ječmen ozimý, ječmen jarní, triticale: BBCH 37–45, tj. Objevení se posledního listu, který je dosud svinutý, klas ve stéblu je vysunut nahoru až do stadia naduření listové pochvy.

Pšenice ozimá, pšenice jarní, žito ozimé: BBCH 32–39, tj. 2. kolénko až stadium jazýčku, jazýček posledního listu je plně vyvinut, praporcový list je plně rozvinutý.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemními postřikovači.
Přípravek se aplikuje na suché rostliny, déšť do 4–5 hodin po aplikaci snižuje účinnost přípravku.
Nepoužívejte přípravek na jakkoli poškozený nebo oslabený porost.
Pěstování následných plodin je bez omezení.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP