Limitar

Optimus

Regulátor růstu a vývoje rostlin ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený ke zkrácení stébla a zvýšení odolnosti proti poléhání
v ječmeni a pšenici ozimé.

Účinná látka: trinexapac-ethyl 175 g/l.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do ozimých obilnin.

Balení: 1 l, 5 l

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 ° až +35 °C

Působení přípravku:
Přípravek na bázi účinné látky trinexapac-ethyl se používá jako regulátor růstu a vývoje v obilovinách. Optimus inhibuje syntézu giberelinu a tím redukuje růst stébla a snižuje výšku rostlin. Trinexapak-ethyl je přijímán listy rostlin a je následně rozváděn do meristémových pletiv. Po aplikaci dochází k omezení růstu, zesílení stébla a zvýšení odolnosti k poléhání. Pokud se dostane na půdu, je velmi rychle rozkládán.

Návod k použití - indikace:

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
Plodina,
oblast použití
Škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
1) k plodině
2) ŠO
3) OL
ječmen jarní zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,6 l/ha AT 1) postemergentně
ječmen ozimý zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 1,2 l/ha AT 1) postemergentně
pšenice ozimá zkrácení stébla, zvýšení odolnosti proti poléhání 0,6 l/ha AT 1) postemergentně
 
Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací
v plodině
ječmen, pšenice 200–400 l/ha postřik 1x

Upřesnění použití:
Ječmen jarní

Ošetření ječmene jarního se provádí postemergentně ve vývojové fázi BBCH 31–34 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm až fáze 4. kolénka).

Ječmen ozimý
Ošetření ječmene ozimého se provádí postemergentně na jaře ve vývojové fázi od BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 35 (5. kolénko je patrné).

Pšenice ozimá
Ošetření pšenice ozimé se provádí postemergentně na jaře ve vývojové fázi od BBCH 31 (fáze 1. kolénka: první kolénko těsně nad povrchem půdy zjistitelné, vzdálené od odnožovacího uzlu min. 1 cm) do fáze BBCH 35 (5. kolénko je patrné).

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Při použití přípravku nelze vyloučit mírné zbrzdění vývoje plodin.
Vliv přípravku na kvalitu výnosu ječmene ozimého konzultujte s držitelem povolení.

Další omezení:
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup do ošetřeného pole je možný minimálně až druhý den po aplikaci.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

TOP