Zemin Reactor 360 CS Tuberon

Magic

Neionické trisiloxanové smáčedlo a penetrant ve formě rozpustného koncentrátu (SL), zvyšující pokryvnost ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou.

Účinná látka:heptamethylsiloxan 33–40 %, polyether (Polyether) 10–15 %, polyether-polymethylsiloxan-kopolymer 45–50 %, silanamin (Silanamine) <5 %

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální použití.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Balení: 1 l a 5 l HDPE/PA láhev nebo kanystr

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C

Působení:
Magic se vyznačuje dvojím mechanizmem účinnosti. Díky výraznému snížení povrchového napětí aplikačních kapalin zvyšuje jejich přilnavost a pokryvnost a zajišťuje tak nejen jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách, ale umožňuje jejich pronikání i do obtížně přístupných míst. Kromě toho se podílí na rychlém pronikání aplikačních kapalin do rostlin a to nejen otevřenými průduchy, ale i hydrofobními stěnami buněčných membrán a to nejen rostlin, ale i houbových patogenů. Podílí se tak značnou měrou na snížení ztrát, ke kterým dochází smytím deštěm, odpařováním nebo UV zářením a zároveň výrazně zlepšuje kurativní a dlouhodobou účinnost systémových fungicidů. V doporučovaných dávkách je Magic vůči ošetřovaným rostlinám tolerantní a může být použit se všemi přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy. Na rozdíl od jiných siloxanových smáčedel výrazně méně pění, což usnadňuje přípravu aplikačních kapalin.

Návod k použití:

 

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování, mísitelnost

OL

Poznámka
plodiny s vysokým indexem listové plochy (chmel, ovocné dřeviny, réva) zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin, zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti 200–300 ml/ha nad 400 l vody/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy, desikanty a regulátory růstu - OL dle použitého přípravku
ostatní plodiny a oblasti použití zlepšení pokryvnosti a distribuce aplikačních kapalin 100 ml/ha při 100–400 l vody/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy včetně použití herbicidů na nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu   OL dle použitého přípravku
ostatní plodiny a oblasti použití zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti až 200 ml/ha při 100–400 l vody/ha, TM - fungicidy, akaricidy, insekticidy, herbicidy včetně použití herbicidů na nezemědělské půdě a železnicích, desikanty a regulátory růstu   OL dle použitého přípravku

Upřesnění použití:
Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Magic je možno používat v kombinaci s registrovanými:
- fungicidy
- akaricidy a insekticidy
- herbicidy, včetně herbicidů určených k totálnímu hubení plevelů na nezemědělské půdě a železnicích
- desikanty a regulátory růstu

Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Magic kombinován. Prostředek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy s výjimkou močoviny.
Magic nepoužíváme v těch případech, kdy se domníváme, že samotný aplikovaný přípravek nebo listové hnojivo může mít problémy s tolerancí vůči ošetřované plodině.
V takových případech se doporučuje provést před ošetřením test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat v době ošetření.

Další omezení:
Při aplikaci nesmí být zasaženy plodiny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Příprava aplikační kapaliny:
Při použití přípravku Magic naplníme aplikační zařízení ze vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Magic a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem.
Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:
Způsob čistění aplikačního zařízení se řídí podle přípravku, k němuž je Magic přidáván.

Další údaje a upřesnění:
Riziko za poškození vyplývající z faktorů, které jsou mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

SMÁČEDLA

TOP