Novatrend

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokryvnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: alkoxylovaný alkohol (≤ 98%).

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby.

Působení: Novatrend je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočovin) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje
povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčlivost, stejně jako pokryvnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktabilní se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Novatrend je stabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Použití: Novatrend je určen jako smáčedlo především v kombinacích se všemi typy postemergentních herbicidů (např. sulfonylomočovin) fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.
Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Novatrend kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Dávkování: při kombinacích s herbicidy používáme dávku 50 ml/ha. Minimální dávka vody je 100 l/ha. Při vyšším množství vody se snižuje doporučená koncentrace a tím i účinnost.

Příprava aplikační kapaliny: Při použití smáčedla Novatrend naplníme nádrž postřikovače do ¾ vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství herbicidu na bázi glyfosátů. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Novatrendu a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem. Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě.

Upozornění: Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

UPOZORNĚNÍ !!!

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití.

SMÁČEDLA

TOP