Zemin Reactor 360 CS Tuberon

Speedy

Neionické smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu, zvyšující pokryvnost a přilnavost postemergentních herbicidů (např. sulfonylmočovin), fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů.

Účinná látka: alkoxylovaný alkohol (≤ 98%)

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Působení:
Speedy je určen především pro využití se všemi typy postemergentních herbicidů (zejména sulfonylmočovin) a herbicidů, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Výrazně snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zvyšuje jejich smáčivost, stejně jako pokryvnost a rychlost příjmu. Umožňuje tak jejich lepší distribuci na ošetřovaných rostlinách. Díky dokonalé přilnavosti tak zvyšuje i odolnost aplikačních kapalin vůči dešti. Při použití plochých trysek snižuje podíl jemných kapek a tím přispívá ke snížení úletů. V doporučených dávkách je kompaktibilní se všemi formulacemi přípravků na ochranu rostlin. Speedy je stabilní ve vodních roztocích a to jak při nízkém, tak i vysokém pH aplikačních kapalin. Díky svému složení výrazným způsobem zvyšuje rychlost příjmu a tím spolehlivost přípravků.

Použití:
Speedy je určen jako smáčedlo především v kombinacích se všemi typy postemergentních herbicidů (např. sulfonylomočovin) fungicidů a herbicidů na bázi glyfosátů. Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, s nímž je Speedy kombinován.
Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Dávkování:
při kombinacích s herbicidy používáme dávku 50 ml/ha. Minimální dávka vody je 100 l/ha. Při vyšším množství vody se snižuje doporučená koncentrace a tím i účinnost.

Návod k použití - indikace:

 
Plodina Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost OL
všechny plodiny, nezemědělská půda včetně železnic zlepšení vlastností aplikační kapaliny 50 ml/ha AT

Příprava aplikační kapaliny:
Při použití smáčedla Speedy naplníme nádrž postřikovače do ¾ vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství herbicidu na bázi glyfosátů. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množství Speedy a za stálého míchání doplníme nádrž na požadovaný objem.
Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě.

UPOZORNĚNÍ !!!

Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel!

SMÁČEDLA

TOP