Zemin Reactor 360 CS Tuberon

Zemin

Neionické smáčedlo určené pro profesionální uživatele v kombinaci s preemergentními a časně postemergentními herbicidy.

Složení: polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
OP II. st. Přípravek NENÍ vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Působení:
Zemin výrazně zlepšuje pokryvnost aplikačních kapalin a díky zvýšené přilnavosti zvyšuje i jejich odolnost vůči dešti. Při doporučeném dávkování je možno jej využít při aplikacích na list v kombinacích se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, osvědčil se v především kombinacích s preemergentními a časně postemergentními herbicidy, kdy při aplikaci na půdu umožňuje vytvoření dokonalého postřikového filmu a to i v takových situacích, kdy příprava půdy nebyla právě ideální a pozemek je značně hrudovitý.

Za normálních podmínek je Zemin selektivní vůči všem zemědělským kulturám. V každém případě je nutno dodržovat při aplikaci podmínky dané výrobcem použitých přípravků, se kterými je Zemin kombinován.

Použití:
Zemin je určen především do kombinací se všemi typy registrovaných preemergentních a časně postemergentních herbicidů v termínech od zasetí až do období krátce po vzejití (early post). Stejně tak lze Zemin využít v situacích, kdy aplikovaný herbicid je nutné krátce po aplikaci zapravit do půdy. Podmínky použití a ochranné lhůty se řídí podle použitého přípravku s nimiž je Zemin formou tankmixu kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny, ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Dávkování:
- u preemergentních aplikací herbicidů 150 ml/ha.
- při aplikacích krátce po vzejití (časně postemergentně) 80–100 ml/ha.

Návod k použití - indikace:

 
Plodina Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost OL
Poznámka
všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 150 ml/ha TM s preemergentně používanými herbicidy - max. počet aplikací v plodině: 1× za rok
všechny plodiny zlepšení vlastností aplikační kapaliny 80–100 ml/ha TM s časně postemergentně používanými herbicidy -

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek Zemin se používá v tank-mix směsi s herbicidy v souladu s návody na jejich použití.

Příprava aplikační kapaliny:
Při použití Zeminu naplníme nádrž postřikovače ze 3/4 vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množsví Zeminu. Za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na požadovaný objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

SMÁČEDLA

TOP