Zemin

Neionické smáčedlo určené pro profesionální uživatele v kombinaci s preemergentními a časně postemergentními herbicidy.

Složení: polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer.

Působení:
Zemin výrazně zlepšuje pokryvnost aplikačních kapalin a díky zvýšené přilnavosti zvyšuje i jejich odolnost vůči dešti. Při doporučeném dávkování je možno jej využít při aplikacích na list v kombinacích se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, osvědčil se v především kombinacích s preemergentními a časně postemergentními herbicidy, kdy při aplikaci na půdu umožňuje vytvoření dokonalého postřikového filmu a to i v takových situacích, kdy příprava půdy nebyla právě ideální a pozemek je značně hrudovitý.

Za normálních podmínek je Zemin selektivní vůči všem zemědělským kulturám. V každém případě je nutno dodržovat při aplikaci podmínky dané výrobcem použitých přípravků, se kterými je Zemin kombinován.

Použití:
Zemin je určen především do kombinací se všemi typy registrovaných preemergentních a časně postemergentních herbicidů v termínech od zasetí až do období krátce po vzejití (early post). Stejně tak lze Zemin využít v situacích, kdy aplikovaný herbicid je nutné krátce po aplikaci zapravit do půdy. Podmínky použití a ochranné lhůty se řídí podle použitého přípravku s nimiž je Zemin formou tankmixu kombinován. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny, ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Dávkování:
- u preemergentních aplikací herbicidů 150 ml/ha.
- při aplikacích krátce po vzejití (časně postemergentně) 80–100 ml/ha.

Návod k použití - indikace:

TABULKA 1

Ochranná lhůta se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje. Pomocný prostředek Zemin se používá v tank-mix směsi s herbicidy v souladu s návody na jejich použití.

Příprava aplikační kapaliny:
Při použití Zeminu naplníme nádrž postřikovače ze 3/4 vodou a za stálého míchání přidáme odměřené množství přípravku na ochranu rostlin. Po důkladném promíchání přidáme odměřené množsví Zeminu. Za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na požadovaný objem.

UPOZORNĚNÍ !!!

Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití.

SMÁČEDLA

TOP