Novastim

Rostlinný stimulátor pro zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce, pro omezení stresů rostlin během vegetace, pro rychlejší regeneraci poškozených kultur.

Účinná látka:
1,4-nitrofenolát sodný 9 g/l.
1,2-nitrofenolát sodný 6 g/l.
5-nitroguajakolát sodný 3 g/l.

Balení: 1 l, 5 l, 15 l, 1 000 l.

Doba použitelnosti přípravku: 3 roky od data výroby.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Působení přípravku:
Novastim je rostlinný stimulátor určený ke zvýšení výnosu a kvality rostlinných produktů, ovlivňuje pohyb plasmy v buňkách rostlin, což se projevuje lepším zakořeňováním, lepším příjmem živin a intenzivnějším růstem, výrazně pomáhá rostlinám překonávat stres (např. po negativním působení některých pesticidů, po poškození rostlin mrazem, krupobitím, přesazením apod.).

Rozsah a způsob použití:
Novastim aplikujte postřikem na list v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin.

Návod k použití - indikace:

TABULKA 1

Příprava postřikové kapaliny:
Novastim je mísitelný s vodou. Odměřené množství přípravku nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Pro zvýšení účinnosti Novastimu doporučujeme přidat smáčedlo.

Mísitelnost s pesticidy a hnojivy:
Novastim je mísitelný se všemi herbicidy, fungicidy a insekticidy po konzultaci s jejich výrobci. Novastim je možné též mísit s listovými hnojivy nebo s kapalným hnojivem DAM po konzultaci s jejich výrobci.

Skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě 5–30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

STIMULÁTORY RŮSTU

TOP